บริษัท โรบินเอ็คซ์เท็นด์ จำกัด

ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2530 ดำเนินกิจการการผลิตและจัดจำหน่าย อุปกรณ์เครื่องใช้ในสำนักงาน อาทิเช่น ตะกร้าใส่เอกสาร เหล็กกั้นหนังสือ เหล็กเสียบบิล แฟ้มใส่เอกสาร เครื่องเย็บ เครื่องเจาะ และ กระดานไวท์บอร์ด ภายใต้แบรนด์สินค้า “ROBIN” ด้วยประสบการณ์อันยาวนานในการผลิต และ การไม่หยุดนิ่งในการพัฒนารูปแบบ และ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ ROBIN เป็นที่รู้จักและยอมรับของลูกค้าในวงกว้าง 

ปัจจุบัน บริษัท โรบินเอ็กซ์เท็นด์ จำกัด ดำเนินกิจการมาแล้วเป็นเวลากว่า 20 ปี มีพนักงานคุณภาพกว่า 120 คนในกระบวนการผลิตและการจัดส่ง ให้ท่านได้ไว้วางใจในคุณภาพของสินค้าและการบริการ 

Robin Extend Co., Ltd.

 A leading office equipment distributor in Thailand, Robin Extend Co., was founded in 1987 as a manufacturer and distributor of a wide variety of stationery products. A great lineup of products ranges from bookends, stamp racks, whiteboards, ring/clip files, display holders, punch, staplers, and document & file organizer for offices and schools.

 Robin Extend is committed to produce only top-quality products, supplying customers both domestically and overseas in accordance with its high-standard production process, full facilities and well-trained staff. The company presently employs approximately 150 employees in its production facilities and office, including 60 quality assurance staffs.

Visitors: 51,541