ที่ถอนลวด

   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Visitors: 49,810